facebook tracking
ICW konsulter

Teknik

Connect

Gränserna mellan fysiska produkter och tjänster blir allt mer behovsanpassade. Den tekniska utvecklingen ger nya möjligheter inom IT-system, nya tekniker möjliggör för de anställda att samarbeta effektivare och säkrare, oberoende av tid och plats. Det uppkopplade samhället där människor, information, processer och fysiska enheter utbyter information är beroende av säkra och standardiserade förbindelser.

ICWs kompetens omfattar alla den teknologi och är vanligt förekommande i större IT-leveranser. Det inkluderar klientkoncept, närverkslösningar, datacenter och applikationsplattformar.

ICW är partner med flera leverantörer och utbildar samt certifierar konsulterna kontinuerligt inom respektive område.

Exempel på konsultroller som ICW levererar till våra kunder:

DevOps-specialister

Teknikspecialister nätverk

Teknikspecialister operativsystem

Teknikspecialister applikationer

Teknikspecialister IT-system

 

Arbetsplats och kultur

På ICW får du en viktig konsultroll i utvecklingen av Sveriges främsta företag och verksamheter. Spännande och utmanande uppdrag erbjuds där du är med och gör framtiden bättre, säkrare och effektivare.

Våra kunder är många och sträcker sig över en rad branscher. Allt från retail, bank, finans & försäkring, IT-outsourcing, försvarsindustrin till våra myndigheter i den offentliga sektorn.

Vi är ett konsultbolag med ett stort nätverk och med egna ramavtal hos våra nyckelkunder.

Miljö och kvalitet

ICW värnar om miljön och är måna om att minimera det negativa avtryck vi lämnar efter oss. Det gäller såväl vår egen verksamhet som att stödja våra kunder i det arbetet.

Som en del i det aktiva kvalitet- och miljöarbetet är vi certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Jobbar du redan på ICW?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@icw.se