facebook tracking
ICW konsulter

Ledning & Styrning

Connect

ICW hjälper företag och organisationer med hur IT kan användas för att maximera verksamhetsnyttan. Detta genom att identifiera hur verksamheten kan nyttja IT på effektivaste sätt vilket bland annat resulterar i förbättrar IT-styrning, organisation och processer.

I nära samarbete med våra kunder utformar vi förändringsprocessen för att säkerställa att effektmålen uppfylls med miljö och kvalitet som ledord.

ICW har kompetens inom ledning och styrning av IT-verksamhet med kunnande om bl.a. prismodeller, utkontraktering, anbudsgivning, investeringskalkyler, bench-marking och effektivisering.

Exempel på konsultroller ICW levererar till våra kunder:

Programledare

Projektledare

Tekniska projektledare

Upphandlingsledare anbud

Service Delivery Managers

Arbetsplats och kultur

På ICW får du en viktig konsultroll i utvecklingen av Sveriges främsta företag och verksamheter. Spännande och utmanande uppdrag erbjuds där du är med och gör framtiden bättre, säkrare och effektivare.

Våra kunder är många och sträcker sig över en rad branscher. Allt från retail, bank, finans & försäkring, IT-outsourcing, försvarsindustrin till våra myndigheter i den offentliga sektorn.

Vi är ett konsultbolag med ett stort nätverk och med egna ramavtal hos våra nyckelkunder.

Miljö och kvalitet

ICW värnar om miljön och är måna om att minimera det negativa avtryck vi lämnar efter oss. Det gäller såväl vår egen verksamhet som att stödja våra kunder i det arbetet.

Som en del i det aktiva kvalitet- och miljöarbetet är vi certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Jobbar du redan på ICW?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@icw.se