facebook tracking
ICW konsulter

Arkitektur

Connect

ICW hjälper företag och organisationer med hur IT kan användas för at maximera verksamhetsnyttan. Detta genom att identifiera hur verksamheten kan nyttja IT på effektivaste sätt vilket bland annat resulterar i förbättrad IT-styrning, organisation, processer och IT-stöd.

ICW Arkitektkonsulter hjälper våra kunder med verksamhetsarkitektur (Enterprise Architecture) för att säkerställa att IT-miljön stödjer organisationens mål. ICW Arkitektkonsulter identifierar framtida mål och implementerar stöd för dessa, tillhandahåller metoder för strategisk  affärsplanering som samspelar med organisationens mål, vilket möjliggör för våra kunder att välja rätt teknologier för att på bästa sätt stödja dess strategier och mål.

ICW Arkitektkonsulter arbetar med principer som är grundläggande och centralt för verksamheten, grafiska och teoretiska modeller, vyer som kan användas av samtliga intressenter inom verksamheten och ramverk med guide och struktur för vilka vyer verksamhetsarkitekten presenterar. Ramverk som ICW Arkitektkonsulter arbetar efter är bland annat TOGAF (the Open Group architecture framework).

I våra uppdrag  ingår oftast Strategisk riktning, GAP-analys, Taktisk och Operationell planering samt val av lösning och lösningsarkitektur.

Exempel på konsultroller ICW levererar till våra kunder:

Verksamhetsarkitekter

Enterprisearkitekter

TOGAF-arkitekter

Lösningsarkitekter anbud

Arbetsplats och kultur

På ICW får du en viktig konsultroll i utvecklingen av Sveriges främsta företag och verksamheter. Spännande och utmanande uppdrag erbjuds där du är med och gör framtiden bättre, säkrare och effektivare.

Våra kunder är många och sträcker sig över en rad branscher. Allt från retail, bank, finans & försäkring, IT-outsourcing, försvarsindustrin till våra myndigheter i den offentliga sektorn.

Vi är ett konsultbolag med ett stort nätverk och med egna ramavtal hos våra nyckelkunder.

Miljö och kvalitet

ICW värnar om miljön och är måna om att minimera det negativa avtryck vi lämnar efter oss. Det gäller såväl vår egen verksamhet som att stödja våra kunder i det arbetet.

Som en del i det aktiva kvalitet- och miljöarbetet är vi certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Jobbar du redan på ICW?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@icw.se