ICW Verksamhetspolicy

2020-01-08

Vilka är vi?

ICW – Information Communication World AB är specialister på drift och kostnadssänkande förändringsprojekt i komplexa och verksamhetskritiska IT-miljöer. 

Vad är viktigt för oss?

För oss är kommunikationen med kunden viktig. Vi vill med kunskap och kännedom om material och process kunna uppfylla kundens krav. Vi bidrar till en minskad miljöpåverkan hos våra kunder med energiminskande åtgärder genom konsolidering och virtualisering. Vi vill även erbjuda den anställde en trygg och utvecklande arbetsplats där mycket av arbetet görs tillsammans med kund. 

Affärsidé

ICW – ökar företagens konkurrenskraft genom att göra dess verksamhetskritiska IS/IT-funktioner Snabbare, Säkrare och Effektivare.

 

Vår roll i arbetet för hållbar utveckling

Vi ska låta miljö- och kvalitetsarbetet vara en strategisk del i hela vår verksamhet och vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden och miljön i centrum.

Vi ska ta hänsyn till miljön där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Vi ska använda våra naturresurser med omsorg och sträva efter att uppnå kretsloppsprincipens fyra systemvillkor. Dessa ger oss en grund för att arbeta med orsakerna till miljöproblem och verka förebyggande. De fyra systemvillkoren är våra övergripande mål och lyder:

  1. Vi skall undvika ämnen från jordskorpan
  2. Vi skall undvika ämnen som naturen inte kan eller hinner bryta ner.
  3. Vi skall vara rädda om naturen.
  4. Vi skall använda naturens resurser på ett effektivt och rättvist sätt.

Vi ska föra en dialog med kunder, anställda, leverantörer och andra intressenter om hur vi kan förbättra vårt och intressenternas miljö- och kvalitetsarbete.  Vi ska hela tiden utveckla och stärka kompetensen och engagemanget hos våra anställda.

Vår roll är att ständigt arbeta för att bli bättre inom miljö och kvalitet. Det innebär att vi ser myndigheternas och andra intressenters krav som vår miniminivå.

Elise von Alexy Verkställande direktör, ICW AB

Stockholm

World Trade Center Stockholm
111 22 Stockholm Vägbeskrivning info@icw.se 08-442 65 00 Se sida