Miljö och kvalitet

Att leverera till den kvalitet som möter eller överträffar våra kunders förväntningar är av yttersta vikt för att fortsätta att bevara och stärka det förtroende som finns för ICW och våra konsulter.

ICW värnar om miljön och är måna om att minimera det negativa avtryck vi lämnar efter oss. Det gäller såväl vår egen verksamhet som att stödja våra kunder i det arbetet.

Som en del i det aktiva kvalitets- och miljöarbetet är våra kvalitets- och miljöledningssystem certifierade enligt ISO 9 000 respektive ISO 14 000 av 3e part.

Ladda ner certifikat:
ICW-ISO-14001-certifikat-2015
ICW-ISO-9001-certifikat-2015.pdf

 logo-ISO_9001-ISO_14001-Certified