Om ICW

ICW_824x250

Affärsidé
ICWs affärsidé är att tillhandahålla specialister på, rådgivning runt och leverans av Effektivare IT – enkelt baserat på traditionella lösningar, kapacitetstjänster och molnapplikationer.

Vision
ICW skall vara föredragen leverantör inom IT-området med Effektivare IT – enkelt som ledstjärna till kunder inom såväl offentlig verksamhet som privata marknaden med bas i Sverige till kunder i hela Norden.

Mission
Realisera potentialen i ny storskalig informationsteknologi.