IT Teknologi

Gränserna mellan fysiska produkter och tjänster blir allt mer behovsanpassade. Den tekniska utvecklingen ger nya möjligheter inom IT-systemen, nya tekniker möjliggör för de anställda att samarbeta effektivare och säkrare, oberoende av tid och plats. Det uppkopplade samhället där människor, information, processer och fysiska enheter utbyter information är beroende av säkra och standardiserade förbindelser.

ICWs kompetens omfattar all den teknologi som är vanligt förekommande i större IT-leveranser. Det inkluderar klientkoncept, nätverkslösningar, datacenter och applikationsplattformar. ICW är partner med flera leverantörer inom området bl.a. Microsoft Gold Certified Partner och utbildar samt certifierar konsulterna kontinuerligt inom respektive område.