IT Processer

De flesta företag och organisationer är under ständig press att leverera mer och mer med mindre resurser. Där vill ICW hjälpa till med att minska det administrativa arbetet för att tydliggöra kärnverksamheten.

ICW erbjuder våra samlade erfarenheter från processorienterat arbete och med gediget kunnande jobbar vi för kontinuerliga förbättringar.

ICWs har djup kompetens om hur Enterprise IT organiseras, hur ansvar fördelas och tydliggörs samt hur nödvändiga processer skapas och underhålls för att ge en kostnadseffektiv, flexibel och säker IT leverans i den ständigt föränderliga värld våra kunder upplever vad gäller affärsmodeller, konjunkturer och teknologiskiften.

Grunden i Enterprise IT-världen är ofta baserad på ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Alla våra anställda skall ha praktisk erfarenhet av ITIL och vara minst ITIL Foundation certifierade.