IT Management

Vi hjälper företag och organisationer med hur IT kan användas för att maximera verksamhetsnyttan. Detta genom att identifiera hur verksamheten kan nyttja IT på effektivaste sätt vilket bland annat resulterar i förbättrad IT-styrning, organisation och processer.

I nära samarbete med våra kunder utformar vi förändringsprocessen för att säkerställa att effektmålen uppfylls med miljö och kvalitet som ledord.

ICW har kompetens inom styrning och ledning av IT-verksamhet med kunnande om bl.a. prismodeller, utkontraktering, anbudsgivning, investeringskalkyler, bench-marking och effektivisering.