ICW utför en förstudie för automatisering av ITIL-processer för kund inom Bank/Försäkring

ICW har erhållit uppdrag för att genomföra förstudie för automatisering av ITIL-processer och tillhörande arbetsflöden för en större aktör inom Bank/Försäkring som har verksamhet i ett flertal länder.