ICW och Håkan Kalmermo blir rådgivare vid outsourcing av IT för BITS Data

BITS Data som levererar marknadsledande systemlösningar för fordonsbranschen har i samband med upphandling av ny IT-driftsleveranspartner tagit hjälp av ICW och Senior Rådgivare Håkan Kalmermo. Stödet har tillhandahållits under hela upphandlingsprocessen från kravställning över RFP och offertutvärdering till slutförhandling och resulterat i ett 3 årigt IT-driftsavtal med god balans mellan låga kostnader och hög kvalitet.