ICW initierar ett arbete kring mångfald och jämställdhet för att skapa en policy som alla på ICW kan stå för

Vi har väl alla påverkats av den senare tidens händelser med flyktingströmmar i Europa och den inhumana attityden från Trump och hans kabinett.
Det kändes därför naturligt för oss att fokusera på vad man kan göra åt denna situation såväl på arbetsplatsen som privat för våra konsulter inte bara när det gäller rasism utan även diskriminering på grund av t.ex. kön eller sexuell läggning.

Det är självklart för oss att sådant inte är acceptabelt och ingen av ICW konsulter har heller agerat på annat sätt under något konsultuppdrag men vi känner att vi skulle vilja gå ett steg längre ta ett mer aktivt avstånd från detta genom att initiera ett internt arbete kring detta skapa en policy som alla kan stå för och som blir en del av rekryteringar i framtiden.

Vi inser dock att vi inte är så duktiga på ämnet annat den övergripande givna nivån.
Vilka uttalanden och ageranden är i slutänden bränsle på den negativa elden, även om den som kommenteras tycker att de är oförargligt eller på skämt?
Vad skall man säga/göra när man tycker att omgivningen, medvetet eller av okunskap, beter sig felaktigt i detta avseende? Det kan vara extra känsligt för oss som konsulter som i viss mening bara är ”tillfälliga besökare”.

För att få en djupare insikt i detta så har vi bjudit in Mojdeh Zadine som har en både personlig och professionell erfarenhet av detta för att hålla ett föredrag i ämnet.
Är du intresserad och eller har fokus på detta i din yrkesroll och vill delta för att både lyssna och lära men även komma med egna insikter och erfarenheter, prata med din kontaktperson på ICW för en personlig inbjudan.

Föredraget är hos oss i Kista onsdag 8/3 kl 18-19.