ICW implementerar Molnbaserad kommunikations- och samarbetslösning för global leveransorganisation

ICW har, på uppdrag av sin kund, en global systemleverantör, genomfört en förstudie och levererat arkitekturen för en molnbaserad lösning för kommunikation och samarbete. ICW har nu också erhållit uppdraget att under våren implementera lösningen som bl.a. använder sig av Microsofttjänster som Azure AD och Office 365 och där den globala kommunikationen planeras ske över Microsofts direktlänkar mellan datacenters i olika världsdelar.