Cloud

På en ständigt föränderlig marknad så ställs höga krav på IT-systemen. Effektivitet och konkurrenskraft förutsätter jämna steg med IT utvecklingen.

Molntjänster är ofta det enklaste sättet att hantera detta då man har bibehållen kontroll, hög säkerhet och de senaste IT-lösningarna som också genererar kostnadsbesparingar. Molntjänster möjliggör att alla oavsett storlek eller typ av verksamhet kan dra nytta av modern storskalig IT-teknologi.

Molntjänster är en flexibel och enkel lösning som medför att man endast betalar för vad som används. Användare kommer åt applikationerna de behöver, varifrån de vill och när de vill.

ICW besitter den kompetens som krävs för att flytta över affärsapplikationer, system och infrastruktur till molnet. Med utgångspunkt från era behov anpassar vi tjänsterna till största möjliga affärsnytta.

ICW är partner med Microsoft och hjälper er från ax till limpa mot en fullskalig lösning och har assisterat ett flertal företag med tusentals användare med att transformera traditionella tjänster till säkra och skalbara lösningar baserat på molnteknik och kapacitetstjänster.

Våra konsulter utbildas kontinuerligt i den senaste Cloud-tekniken. Självklart utnyttjar vi också själva molntekniken i vår dagliga verksamhet vilket ger oss ytterligare erfarenheter och förståelse som är till nytta för alla som vi arbetar med.